Apotheek Meysen Peer 3990 Peer : Home > Arts - Zuurstof - De zuurstofpatiënt op vakantie

De zuurstofpatiënt op vakantie

  1. Auto-, bus-, treinvakantie
  2. Vliegreis
  3. Nuttige nummers om mee te nemen op reis

De zomermaanden staan weer om de hoek en de vakantiekriebels zijn dus voor iedereen voelbaar. Maar wat als uw zuurstofpatiënt ook op vakantie wilt? Raadt u het hem aan? Wel, mits goed advies en begeleiding kan niets de vakantie in de weg staan.

 1. Auto-, bus-, treinvakantie

Welke vormen van zuurstof zijn toegelaten voor transport?

Vloeibare

Draagbare eenheid (2-5kg) met riem beschikbaar voor mobilisatie. Men kan deze opladen aan de stationaire moedereenheid.

Opgelet: verticale positie om lekken te voorkomen.

Gas

Draagbare eenheid (2kg) met draagtas beschikbaar voor mobiele patiënten.

Liggend of staand vervoeren.

Stabiel vastbinden!

Concentrator

 

2. Vliegtuigreis

Een grondige en nauwkeurige voorbereiding is hier noodzakelijk! Raad de patiënt aan contact te zoeken met zijn pneumoloog, zijn ziekenfonds en zijn luchtvaartmaatschappij.

2.1 Luchtvaartmaatschappij.

- Laat uw patiënt zich goed bevragen. De reglementeringen, kosten en diensten met betrekking tot zuurstoftherapie tijdens de vlucht kunnen immers sterk verschillen van maatschappij tot maatschappij. Ga in de eerste plaats na of zuurstofpatiënten toegelaten worden door de maatschappij. Zo ja,welke documenten zijn vereist? Wat zijn de extra kosten? Aan welk zuurstofsysteem mag de patiënt zich verwachten en wat voorziet men van bijkomende uitrusting (bril, masker, …)? Hoeveel liter kan worden ingesteld? Mag de draagbare eenheid gebruikt worden? ….

- Zorg dat de patiënt het aantal overstappen beperkt. Dit geeft minder kosten, minder vermoeidheid, minder risico op vertragingen en dus minder nood aan bijkomende zuurstof. Indien een overstap toch in het programma zit, zorg dan dat er eventueel een rolstoel beschikbaar is. Idem bij landing op de plaats van bestemming.

- Probeer een vlucht te kiezen tijdens de kantooruren van de zuurstofleverancier zodat deze zeker beschikbaar is.

- Bel minsten 48u voor vertrek naar de luchtvaartmaatschappij om de laatste nodige regelingen na te gaan.

- Benadruk de patiënt dat hij voor het opstijgen zeker nog enkele dingen nakijkt: zijn de zuurstofcilinders gevuld? Werkt de zuurstofuitrusting? Is alles juist ingesteld? Is eventuele medicatie bij de hand?

2.2 Pneumoloog.

-          De patiënt dient bij zijn longarts een reisdocument op te stellen. Hierin bevestigt hij o.a. dat de patiënt in een medisch stabiele conditie verkeert en dat er geen contra-indicaties zijn voor de vliegreis. Verder bevat het document de nodige gegevens omtrent de zuurstoftherapie (debiet, duur en zuurstofmethode).

-          Van dit document worden verschillende koppies gemaakt. Één exemplaar wordt ten laatste 3 dagen voor vertrek overgebracht aan de luchtvaartmaatschappij, de andere exemplaren worden meegnomen tijdens de vlucht. Het is zeker niet onnuttig om een Engelstalig exemplaar toe te voegen.

-          Voorzie als arts voldoende zuurstofvoorschriften om de reis te overbruggen.

-          U kan uw patiënt ook helpen door voorschriften voor noodmedicatie (bronchodilatoren, antibiotica, corticosteroïden, …) op te stellen. Deze dient hij mee te nemen in zijn handbagage

2.3  Ziekenfonds.

Wanneer de patiënt zijn ziekenfonds heeft verwittigd over de reisplannen, zullen zij op hun beurt de zuurstofleverancier contacteren voor het verstrekken van zuurstof op de luchthaven, tijdens de vlucht en op de bestemming zelf.

3. Nuttige nummers om mee te nemen op reis:

- contactgegevens van een ziekenhuis ter plaatse.

- contactgegevens van huisarts  die gecontacteerd kunnen worden in geval van problemen.

- contactgegevens van de zuurstofleverancier.

- Eurocross (+32 2 272 09 00) in geval van dringend internationale bijstand.