Apotheek Meysen Peer 3990 Peer : Home > Goed om weten - Zorgtrajecten - Tussenkomsten voor diabetes type 2 patiënten

Tussenkomsten voor diabetes type 2 patiënten

tussenkomsten diabetes type 2
In totaal lijden ongeveer 350.000 Belgen aan diabetes type 2.

Zorgtraject Diabetes type 2

Patiënten die 'diabetes type 2' hebben, maar die toch één of twee insulinespuiten per dag nodig hebben, komen sedert 1 september 2009 in aanmerking voor een zorgtraject.

Dat is een vierjarig contract dat de patiënt afsluit met zijn huisarts en zijn specialist. Er zijn wel een aantal voorwaarden :

 • De patiënt dient een Globaal Medisch Dossier te hebben bij zijn huisarts of moet er zeker één hebben binnen het jaar na opstarten van het zorgtraject.
 • De patiënt moet bereid zijn opleiding te volgen. Deze opleding wordt aan huis gegeven door iemand die daar speciaal voor opgeleid is (dit wordt een diabeteseducator genoemd).
 • De patiënt dient minstens 2 maal per jaar zijn huisarts te raadplegen, en minstens 1 maal per jaar zijn specialist.
De patiënt die een zorgtrajectcontract ondertekent krijgt:
 • Zelfcontrolemateriaal GRATIS in de apotheek
   - 1 bloedgucosemeter om de 3 jaar
   - 150 meetstrips per 6 maanden
   - 100 naaldjes per 6 maanden
 • GRATIS opleiding door speciaal daarvoor opgeleide mensen
 • VOLLEDIGE TERUGBETALING van ALLE raadplegingen bij zijn huisarts
 • VOLLEDIGE TERUGBETALING van NOODZAKELIJKE raadplegingen bij een specialist in het kader van zijn diabetes. Consultaties bij de diabetoloog (suikerspecialist) of de oogarts komen in aanmerking.
De opleiding door een deskundige bestaat uit:
 • OPSTART: maximum 5 uren opleiding gedurende het eerste jaar, 1 sessie duurt minimum 30 minuten en maximum 1.5 uur.
  Volgende onderwerpen komen aan bod:
   - Kiezen van een bloedglucosemeter, demonstratie van het toestel en oefenen door de patiënt
   - Uitleg over het verschil tussen een hyperglycemie (te hoog suikergehalte in het bloed) en een hypoglycemie (te laag suikergehalte in het bloed), hoe herkennen, ... 
   - Uitleg over de gevolgen van diabetes op lange termijn: voetverzorging, ogen, ...
   - Specifieke vragen afhankelijk van de behoeften: rijbewijs, vakantie, ...
   - Uitleg over geneesmiddelengebruik bij diabetes
   - Uitleg over voeding bij diabetes
 • OPVOLGING: maximum 1 uur gedurende het tweede jaar
 • EXTRA OPLEIDING bij probleemsituaties: maximum 2 uur

 
Diabetespatiënten die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject Diabetes, kunnen soms genieten van andere voordelen:

Educatie en zelfzorg

Patiënten die geen educatie via een erkende diabeteseducator wensen, kunnen instappen in het programma ' Educatie en zelfzorg'. Zij krijgen dan de educatie via hun huisarts.

Voor het programma ‘Educatie en Zelfzorg’ komen patiënten met diabetes type 2 in aanmerking die een behandeling starten of reeds volgen met inspuitbare incretinemimetica of één enkele insuline-injectie per dag. Deze patiënten moeten ook een GlobaalMedischDossier hebben bij hun huisarts.
De huisarts vult een vastgelegd model in waarmee hij bevestigt dat een dergelijk programma opgestart wordt en dat de patiënt effectief diabeteseducatie krijgt. Hij bezorgt dat formulier aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Het programma ‘Educatie en Zelfzorg’ kan niet gecombineerd worden met een zorgtraject of de diabetesconventie. Indien nodig kan de patiënt later wel overstappen naar een zorgtraject.

De patiënten in het programma ‘Educatie en Zelfzorg’ hebben recht op:

      - 1 gratis bloedglucosemeter om de 3 jaar
      - 2x50 strips en 100 lancetten per jaar

Zij kunnen dat materiaal gratis verkrijgen via de apotheek op vertoon van een voorschrift van de huisarts met de melding “Programma Educatie en Zelfzorg – bloedglucosemeter en zelfzorgmateriaal”.
De taak van de apotheker beperkt zich niet tot de aflevering van dit zelfcontrolemateriaal: hij legt de werking van de toestellen uit en geeft een duidelijke uitleg over het gebruik ervan.

Diabetesconventie

Alle diabetespatiënten type 1 of alle diabetespatiënten type 2 met méér dan 2 insulineinjecties per dag vallen onder de diabetesconventie. Zij krijgen hun materiaal (bloedsuikermeter, strips, ...) gratis in het ziekenhuis. Deze patiënten betalen wel nog het gewone remgeld voor de raadpleging bij hun huisarts of specialist.
Diabetespatiënten die niet in aanmerking komen voor het zorgtraject diabetes of voor de diabetesconventie, bijv. patiënten die geneesmiddelen gebruiken voor hun suiker maar (nog) geen insuline moeten gebruiken, kunnen in aanmerking komen voorhet zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type2'.
 

Zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2'

Op 1 februari 2016 werd de diabetespas vervangen door het zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2. Het doel van dit nieuwe zorgmodel is patiënten met diabetes type 2, die niet zijn opgenomen in een zorgtraject of een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum, een betere omkadering te bieden vanaf het moment dat de diagnose van diabetes wordt gesteld.
 
Dit prézorgtraject kan door de huisarts aangevraagd worden op voorwaarde dat hij/zij het GMD beheert van de persoon met diabetes of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.
 
Je hebt recht op:
 • tweemaal een halfuur per jaar bij een diëtist, eventueel op éénzelfde dag;
 • twee consultaties per jaar bij de podoloog, enkel voor mensen met een ernstig voetrisico.
Zowel de diëtist als de podoloog moeten erkend zijn. 
 
Deze patiënten hebben GEEN recht op gratis bloedglucosemeter, meetstrips, naalden, ...
Deze patiënten betalen het gewone remgeld voor de raadpleging bij hun huisarts of specialist.