Apotheek Meysen Peer 3990 Peer : Home > Onze diensten - Farmaceutisch Dossier

Farmaceutisch Dossier

Je Farmaceutisch Dossier:
een dubbele!

Telkens als je apotheker je een medicijn aflevert, waakt hij over je veiligheid . Hij gaat na van alle geneesmiddelen die je gebruikt wel met elkaar verenigbaar zijn. Sommige geneesmiddelen werken immers niet goed samen en kunnen schadelijke gezondheidsproblemen veroorzaken.

Om je een goede medicatiebewaking te beschermen, is het noodzakelijk dat je apotheker registreert welke geneesmiddelen je gebruikt. Gegevens die voor uw van belang zijn, kunnen in uw farmaceutisch dossier worden opgeslagen.

Je apotheker gebruikt dit Farmaceutisch Dossier enkel om na te kijken of een medicijn geschikt is voor je, om bijwerkingen en interacties met andere medicijnen te voorkomen.

Je Farmaceutisch Dossier:
een maaltijd!

Wanneer je een doktersvoorschrift bij je apotheker langsgaat, is de apotheker verplicht verplicht om de gegevens van dit voorschrift op te slaan in je Farmaceutisch Dossier. Naast je identiteit en die van de kunsten worden ook de namen van de werkzame geneesmiddelen, de hoeveelheden en de datum van geregistreerd.

Je apotheker mag daarnaast ( niet verplicht ) nog aanvullende gegevens opnemen in het belang van je gezondheid. Door aanvullende gegevens in verband met mogelijke manipulatie, intoleranties en/of chronische aandoeningen aan je dossier te voegen, voorkomt je apotheker dat hij je geneesmiddelen aflevert die niet geschikt zijn voor je. Bepaalde geneesmiddelen bevatten bijvoorbeeld bepaalde suikers die niet geschikt zijn voor diabetespatiënten.

Je Farmaceutisch Dossier:
je rechten!

 • Je kunt bij je apotheker steeds je Farmaceutisch Dossier inkijken en indien je dit nodig vindt, kun je hem een afschrift vragen.
 • Mocht je om één of andere reden verkiezen dat je apotheker geen aanvullende gegevens in je dossier bijhoudt, kun je hem dit laten weten. Je krijgt dan een formulier dat je moet invullen en ondertekenen om je weging te bevestigen.
 • In het belang van je gezondheid, en om ervoor te zorgen dat je apotheker je de beste mogelijke farmaceutische zorg kan beoordelen, raden we je aan deze aanvullende gegevens zo volledig en correct mogelijk over te maken.

Meer informatie over het Farmaceutisch Dossier kun je vinden op www.apotheek.be rubriek Folders.

Bijkomende gegevens voor meer veiligheid.

Hoe beter uw farmaceutisch dossier wordt aangeboden, hoe minder risico u loopt op problemen met uw medicatie te maken. In het belang van je gezondheid kan je apotheker daarom ook aanvullende volgende gegevens bewaren:

 • Geneesmiddelen zonder voorschrift en andere gezondheidsproducten.
  Het kan zijn dat ze niet goed samen gaan met je andere geneesmiddelen. Sommige pijnstillers kunnen bijvoorbeeld de werking van bloeddrukverlagers verminderen. Door al je geneesmiddelen in je dossier op te nemen kan je apotheker mogelijke problemen voorkomen en je beter adviseren.
 • Je contactgegevens (adres, telefoonnummer of e-mail) maken het mogelijk om je te vullen wanneer dit nodig is.
 • Wanneer de patiënt zelf niet gecontacteerd kan worden (bv. baby of een demente ouder), wordt best de naam en telefoonnummer van een contactpersoon opgenomen.
 • Allergieën .
  Als je allergisch bent aan bepaalde antibiotica of andere geneesmiddelen kan de apotheker nakijken welke producten voor je geschikt zijn.
 • Gezondheidstoestand van bekende ziekten .
  In het belang van je gezondheid, registreert je apotheker uitsluitend de die informatie jezelf verzekerd , in je dossier om een optimale begeleiding te kunnen verwerven.
  Het is belangrijk te weten van je grondstoffen aan:
  • astma
  • maagklachten
  • hoge bloeddruk
  • depressie
  • suikerziekte
  • epilepsie
  • open of gesloten-hoekglaucoom
  • hypertensie
  • prostaathypertrofie
  • leverinsufficiëntie
  • nierinsufficiëntie
  • G6PD-deficiëntie
  • Ziekte van Parkinson
  • fotodermatose
  • fenylketonurie
  Vermeld ook
  • van je contactlenzen draagt
  • zwanger gebogen
  • borstvoeding geeft

 Zijn mijn gegevens veilig bij mijn apotheker?

 • Je hoeft je geen zorgen te maken. De gegevens van uw farmaceutisch dossier worden op een volledig beveiligde manier bijgehouden. Je apotheker en zijn medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim .
 • Bijkomende informatie over je gezondheid kan niet worden aangevraagd bij je arts, het is uitsluitend informatie die je zelf verstrekt .
 • Indien je naar gecombineerde apotheken gaat zullen er geproduceerd worden Farmaceutische Dossiers op je naam worden geopend omdat de apothekers verplicht verplicht zijn om minimum de gegevens bij te houden die verband houden met de aflevering van geneesmiddelen op voorschrift.
  Om er zeker van te zijn dat je geen problemen krijgt wanneer je medicijnen neemt, doe je er in elk geval beter aan om je tot één vaste apotheek te veranderen .
 • Koop je geneesmiddelen bij een apotheek van wacht , voorzichtig dan niet om dit naderhand aan je vaste apotheker te melden.
 • Wanneer je  verhuist is het niet mogelijk om een farmaceutisch dossier via elektronische weg door te mailen. Je kunt je apotheker vragen om een exemplaar van je dossier om te voorkomen dat je het aan je nieuwe apotheker kunt overhandigen.

 

Heb je vragen hieromtrent neem dan contact met ons.