Apotheek Meysen Peer 3990 Peer : Home > Gezond A-Z - Onderzoeken - Echografie zwangerschap

Echografie zwangerschap

Wat is een echografie?

Een echografie is een onderzoekstechniek waarbij met behulp van geluidsgolven beelden gemaakt worden van organen, spieren en andere structuren in het lichaam. Een echografisch onderzoek wordt standaard uitgevoerd bij een zwangerschap om de ontwikkeling van het ongeboren kind te volgen. Hierbij worden er ultrasone geluidsgolven uitgezonden die opgevangen en teruggekaatst worden door het lichaam van de baby. Het echografietoestel zet de weerkaatste geluidgolven vervolgens om in een beeld. Bij en zwangerschap die zonder problemen verloopt worden er 3 echo’s gemaakt, één in elk trimester.

11 – 14 weken

  • Bevestigen zwangerschap en bepalen vermoedelijke bevallingsdatum;
  • Vaststellen eventuele meerlingenzwangerschap (eeneiig of twee-eiig);
  • Opsporen van afwijkingen.

18 – 22 weken

  • Ontwikkeling baby (lichaamsdelen en organen);
  • Opsporen afwijkingen/misvormingen;
  • Ligging van de placenta bepalen.

30 – 34 weken

  • Evaluatie groeiontwikkeling;
  • Ligging baby bepalen (bijvoorbeeld stuitligging);
  • Bepalen hoeveelheid vruchtwater.

Bij problemen of complicaties of wanneer de gynaecoloog dit nodig acht, worden er meerdere echo’s gemaakt. Indien er tijdens een echografie afwijkingen worden vastgesteld, kan de gynaecoloog bijkomende prenatale onderzoeken voorstellen.

Voorbereiding?

Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.

Hoe verloopt het onderzoek?

Er kan een echo gemaakt worden op 2 verschillende manieren. Bij een inwendige echo wordt er een dunne echokop in de vagina ingebracht. Bij een uitwendige echo wordt de echokop over de buik bewogen. De geluiden van de echokop worden vervolgens weerkaatst door het lichaam van het ongeboren kind en omgezet in beelden. Deze beelden verschijnen op een monitor zodat u alles kan mee volgen. De gynaecoloog zal steeds uitleggen wat er te zien is.

In het begin van de zwangerschap wordt er eerder een inwendige echo gemaakt. De echokop kan op deze manier iets dichter bij de baarmoeder komen, zodat er een beter beeld ontstaat.

Mogelijke risico's en verwikkelingen?

Er zijn geen risico's voor moeder of kind.

Uitslag en nazorg?

Na het onderzoek kun je meteen naar huis.
De gynaecoloog zal tijdens of na het onderzoek de resultaten met je bespreken.

Zit je nog met vragen? Stel ze gerust aan de verpleegkundige of aan de arts!