Werelddierendag | 04/10

28/09/2020: Werelddierendag | 04/10
Vertroetel je geliefde dier extra op deze dag!
Lees meer...

Deze dag valt niet voor niets samen met de feestdag van Franciscus van Assisi. De heiligman bekommerde zich om melaatsen, zwerves en armen, maar ook om dieren en planten. In mei 1927 ontving Margaret Ford, voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbescherming, een brief met het voorstel om één dag per jaar alle dieren te vieren. In 1929 werd tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren 4 oktober officieel uitgeroepen tot werelddierendag.