Apotheek Meysen Peer 3990 Peer : Home > Oplossingen A-Z - Ziekte van Alzheimer

Ziekte van Alzheimer

Ziekte van Alzheimer

Alzheimer is een vorm van dementie. Door schade aan de hersenen gaan verstandelijke vermogens achteruit. De klachten die optreden hebben te maken met het denken, taal en de waarneming. Mede als gevolg van deze klachten veranderen het gedrag en de stemming.

Specifieke vragen?
Wat is de ziekte van Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is een aandoening van de hersenen. Door schade aan de hersenen gaan verstandelijke vermogens achteruit.  alzheimer is een vorm van dementie. Ongeveer 65 procent van de patiënten met dementie hebben het alzheimer-type.

De klachten die optreden hebben te maken met het denken, taal en de waarneming. Mede als gevolg van deze klachten veranderen het gedrag en de stemming.

Verandering in het denken

 • Vergeetachtigheid:
  • Namen van kleinkinderen vergeten;
  • Sleutels, bril,… voortdurend kwijt zijn;
  • Steeds dezelfde vragen stellen.
 • Taalproblemen:
  • Aarzelend spreken;
  • Niet op woorden komen;
  • Minder woorden gebruiken (taal verarmt);
  • Gesprekken niet meer goed kunnen volgen.
 • Problemen met logisch denken en rekenen.
 • Moeite om voorwerpen te herkennen:
  • Bijvoorbeeld afwasmiddel voor melk aanzien;
  • Een scheerapparaat zien en niet weten waarvoor het dient;
  • Gezichten van naasten niet meer herkennen.
 • Oriëntatieproblemen:
  • Niet weten waar ze zijn;
  • Niet weten hoe laat het is of welk seizoen het is.
 • Moeite om handelingen doelgericht uit te voeren:
  • Moeite met koken, zichzelf aankleden, autorijden,…
  • Onhandigheid.

Verandering van gedrag
Het gedrag verandert onder meer door een veranderde beleving. Angst speelt een belangrijk rol.

 • Niet meer stil kunnen zitten, vooral ’s nachts onrustig zijn (zwerven);
 • Agressief worden;
 • Dingen verzamelen of steeds handelingen of zinnen herhalen;
 • Ongepast gedrag: grof zijn, bezoek weg sturen,…

Gedragsproblemen kunnen erger worden door de manier waarop de omgeving op het gedrag reageert. Door negatief te reageren of het gedrag proberen te corrigeren, wordt het vaak alleen maar erger.

Verandering van stemming
In het begin kan het gaan om kleine veranderingen in de stemming, zoals minder actief, minder spontaan of onverschilliger zijn. Later zijn veranderingen meer uitgesproken. De stemming kan sterk verschillen per persoon en kan van het ene op het andere moment omslaan.

 • Depressie;
 • Ongewone uitbundigheid;
 • Angstig worden, zich terugtrekken;
 • Apathie;
 • Woedeaanvallen, snel geïrriteerd zijn.

Sommige mensen krijgen ook last van hallucinaties en/of wanen. Hallucinaties betekent dat men dingen ziet of hoort die er in werkelijkheid niet zijn. Bij wanen is de dementerende sterk overtuigd van iets wat overduidelijk niet op waarheid berust. Men denkt bijvoorbeeld dat de partner ontrouw is, dat men bestolen wordt, dat anderen een complot vormen,… .

De veranderingen in gedrag en stemming kunnen zo sterk zijn dat iemand een heel ander karakter lijkt te krijgen. Bestaande karaktertrekken kunnen sterker worden maar het kan ook zijn dat bepaalde eigenschappen langzaam uitdoven of verdwijnen.

Het verloop van de ziekte van Alzheimer is ‘progressief’: in de loop van de tijd worden de klachten erger. Uiteindelijk komen de dementerende terecht in een toestand, waarin hij/zij niet meer kan praten, anderen niet meer herkent en niets meer zelfstandig kan doen. In de allerlaatste fase kan men niet meer lopen, wordt men incontinent en bedlegerig.

Mensen met Alzheimer weten in het beginstadium wel dat ze ziek zijn (ziekte-besef) maar hebben geen inzicht in hun beperkingen. Vaak merken ze zelf dat er iets mis is, soms onbewust, soms vaag bewust. Ze merken bijvoorbeeld dat ze dingen vergeten of handelingen niet goed meer kunnen uitvoeren. Ze voelen dat ze de greep op de werkelijkheid verliezen. Dit kan hen heel verdrietig maken. Na verloop van tijd raken mensen het besef dat ze ziek zijn kwijt.

De aandoening ontstaat meestal na het zeventigste levensjaar, maar de laatste jaren lijkt het aantal mensen met alzheimer op jongere leeftijd toe te nemen. Wanneer dementie klachten optreden voor het 65ste levensjaar, spreekt men van jongdementie.

De ziekte van Alzheimer is niet te genezen. Met medicatie kunnen de symptomen wel verminderen of verlichten. De nadruk in de behandeling ligt vooral op verzorging en begeleiding. Gemiddeld overlijden mensen zeven jaar na het optreden van de eerste klachten.

Lees meer

Lees minder

Er zijn momenteel geen beschikbare producten gevonden voor deze categorie!
Contactformulier
Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     

Blog: Wilsbeschikkingen
Nieuws30-10-2023
Familiegroepen Dementie in de Kolibrie
Blog: Moeilijk gedrag bij Dementie