Apotheek Meysen Peer 3990 Peer : Home > Producten A-Z - Verkoudheid - Neusspray ontzwellend - OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS 0,1% 10 ML NEUSSPRAY

Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS 0,1% 10 ML NEUSSPRAY
GLAXOSMITHKLINE CONS. HEALTHCARE
10 ml neusspray
Thumbnail image for https://media.medipim.be/media/450x450/c225dac883cd9d68585251134f59a635.jpg
OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS 0,1% 10 ML NEUSSPRAY
Thumbnail image for https://media.medipim.be/media/450x450/c225dac883cd9d68585251134f59a635.jpg
https://media.medipim.be/media/450x450/c225dac883cd9d68585251134f59a635.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

8,89 €
+
CNK code: 1243906
Leverbaar
Deskundig advies
Leveringen in PEER: op weekdagen besteld voor 15u, vandaag nog in huis!
Gratis levering vanaf 50 €

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Opstuurbaar

Thumbnail image for https://media.medipim.be/media/450x450/52bcfd4b059f4fec2644dae2267924bf.jpg
OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS 0,1% 10 ML NEUSSPRAY
Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
 • Eerst zoutoplossing gebruiken om de neus te reinigen
Specifieke vragen?

Gebruik

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Nasaal gebruik (neusspray).

Otrivine 1 mg/ml mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 12 jaar.

De aanbevolen dosering is: Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar: Neusspray: 1 verstuiving in elk neusgat, 3 maal per dag. De tijdsduur tussen de verstuivingen dient 8 tot 10 uur te bedragen. Gebruik niet meer dan 3 toedieningen per neusgat, per dag. De laatste toediening kan voor het slapengaan gebeuren.

Om een mogelijke verspreiding van de infectie te voorkomen, mag het flesje slechts door 1 persoon gebruikt worden.

Het wordt aanbevolen om de laatste applicatie kort voor het slapengaan toe te dienen. De toegediende dosis mag niet overschreden worden, vooral niet bij kinderen en oudere personen Otrivine mag niet langer dan 3 tot 5 dagen gebruikt worden.

Het is aan te raden een arts te raadplegen als de aandoening waarvoor u Otrivine gebruikt niet duidelijk verbetert na 5 dagen behandeling of wanneer er zich nieuwe symptomen voordoen.

Opgelet met

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
 • Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.
 • U bent allergisch voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Als u lijdt aan geslotenhoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de oogbol).
 • Als u lijdt aan chronische neussontsteking met erg droge neusholten (rhinitis sicca)
 • Als u lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).
 • Als u andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg dan uw huisarts alvorens Otrivine te gebruiken.

Informeer uw arts of apotheker als bovenstaande informatie op u van toepassing is, aangezien Otrivinedan niet geschikt is voor u.

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Het is afgeraden om de neusspray meer dan 1 maand na de opening van de flacon nog te gebruiken.

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de originele verpakking.

Gebruikt dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Algemeen

Dit product bevat xylometazoline en behoort tot de groep van de vasoconstrictoren. Dit zijn geneesmiddelen die de bloedvaten doen samentrekken. Xylometazoline wordt plaatselijk in de neus gebruikt bij een verstopte neus om de bloedvaatjes van het slijmvlies van de neus te laten samentrekken en zo de neus weer vrij te maken.

Xylometazoline bestaat onder de vorm van neusdruppels of neusspray.

Bijwerking

Wanneer je lokaal xylometazoline gebruikt, kan je last krijgen van irritatie ter hoogte van de neus. Daarnaast kan je na langdurig gebruik (meer dan 5-7 dagen) een rebound effect vertonen. Dit wil zeggen dat je neus verstopt blijft door een teveel gebruik aan xylometazoline. Hierdoor zal je steeds meer xylometazoline nodig hebben om je neus vrij te krijgen.

In zeer zeldzame gevallen kunnen er systemische nevenwerkingen optreden zoals misselijkheid, hoofdpijn en een vertraging van het hartritme.
Opgelet: wanneer kinderen xylometazoline per ongeluk oraal inemen, kan dit leiden tot ernstige vergiftigingen.

Als je teveel last hebt van één van bovenvermelde nevenwerkingen of je ervaart een bijwerking waarover je je zorgen maakt, aarzel dan niet je arts te contacteren.

Voorzorgen!

Zwangerschap en borstvoeding
Als je zwanger bent of borstvoeding geeft, mag je xylometazoline niet gebruiken.

Alcohol en autorijden
Beide vormen geen probleem bij het gebruik van xylometazoline

Interacties
MAO-inhibitoren: bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met xylometazoline kan je bloeddruk zeer sterk stijgen.

Aandoeningen
Als je last hebt van een te hoge arteriële bloeddruk, hart- en vaataandoeningen, hyperthyroïdie, gesloten-hoek glaucoom, suikerziekte , feochromocytoom of een vergrote prostaat moet je extra voorzichtig omspringen met het gebruik van xylometazoline.
Bovendien moet je opletten bij patiënten die sterk reageren op adrenerge stoffen. Dit kan zich uiten in slapeloosheid en duizeligheid, beven, hartaritmiën of verhoogde bloeddruk.


 

Onze beste tips

Xylometazoline

Wat kan je er zelf aan doen?

 • Was regelmatig je handen om te voorkomen dat je anderen besmet en raak je neus zo weinig mogelijk aan.
 • Gebruik papieren zakdoeken.
 • Snuit altijd maar één neusgat tegelijkertijd. Leer je kind van zodra het mogelijk is om de neus te snuiten om op die manier gesnuif te voorkomen.
 • Drink veel. Zo houd je de slijmen dun.
 • Inhalatie van waterdamp kan verlichting geven. De ademhaling door de neus wordt bevorderd door stomen.
 • Verlucht regelmatig je huis,  werkplek en auto. Vooral afgesloten ruimten zijn bevorderlijk voor de overbrenging van virussen en microben.
 • Zorg voor een voldoende hoge vochtigheidsgraad in de (kinder)kamer. Als je de verwarming hebt aanstaan, bevestig je best een reservoir met water aan de radiator.
 • Een luchtbevochtiger met een paar druppels vluchtige olie (eucalyptus, menthol) kunnen verlichting geven.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is xylometazoline

De andere stoffen in dit middel zijn:
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Dinatriumfosfaat dodecahydraat
Natriumchloride
Benzalkoniumchloride
Natriumedetaat
Levomenthol
Eucalyptol
Sorbitol
Macrogolglycerol hydroxystearaat
Gezuiverd water