BVBA apotheek Patrick Meysen 3990 Peer : Welkom > CO-vergiftiging

CO-vergiftiging

CO-vergiftiging is de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België! Wist je dat - met uitzondering van elektrische apparaten - alle verwarmingsapparaten CO-gas kunnen verspreiden? Tijdens de herfst en de winter registreert het Antigifcentrum meer oproepen over CO-vergiftigingen... CO is een geurloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van gas (aardgas en butaan- of propaangas), kolen, stookolie, petroleum, benzine of hout. De eerste tekenen van een vergiftiging zijn vage klachten zoals zich onwel voelen, misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn. Vaak worden de klachten verkeerd geïnterpreteerd als een voedselvergiftiging of een opkomende griep. Men voelt zich zwak en is snel kortademig, zelfs bij een lichte inspanning. In een latere fase treedt er verwardheid op en wordt het bewustzijn verloren. Indien er niet wordt ingegrepen, komt het slachtoffer in een coma terecht. Het is dus van belang om altijd waakzaam te zijn in ruimtes met verwarmingstoestellen en installaties voor de productie van warm water.

Voor meer informatie, bezoek de website van het antigifcentrum.