Apotheek Meysen Peer 3990 Peer : Home > Producten A-Z - Verkoudheid - Neusspray ontzwellend - OTRIVINE ANTI-RHINITIS KIND 0,05% 10 ML NEUSSPRAY

Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
OTRIVINE ANTI-RHINITIS KIND 0,05% 10 ML NEUSSPRAY
HALEON BELGIUM NV
10 ml neusspray voor kinderen
Thumbnail image for https://assets.medipim.be/media/450x450/09c/5fa/09c5fa72bf6ab3bc32036c40b012094c.jpg
OTRIVINE ANTI-RHINITIS KIND 0,05% 10 ML NEUSSPRAY
Thumbnail image for https://assets.medipim.be/media/450x450/09c/5fa/09c5fa72bf6ab3bc32036c40b012094c.jpg
https://assets.medipim.be/media/450x450/09c/5fa/09c5fa72bf6ab3bc32036c40b012094c.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

8,53 €
CNK code: 2198661
Leverbaar
Deskundig advies
Leveringen in PEER: op weekdagen besteld voor 15u, vandaag nog in huis!
Gratis levering vanaf 50 €

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Thumbnail image for https://assets.medipim.be/media/450x450/b95/954/b95954892f314f5a56e3b41ed5052cd8.jpg
OTRIVINE ANTI-RHINITIS KIND 0,05% 10 ML NEUSSPRAY
Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
 • Eerst zoutoplossing gebruiken om de neus te reinigen
Specifieke vragen?

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Otrivine 0,5 mg/ml:
mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 2 jaar.
dient bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar gebruikt te worden onder toezicht van de ouders.

De aanbevolen dosering is:

Kinderen van 2 tot en met 6 jaar: Onder toezicht van de ouders.
1 verstuiving in elk neusgat, 1 tot 3 maal per dag. De tijdsduur tussen 2 toedieningen dient 8 tot 10 uur te bedragen.
Gebruik niet meer dan 3 toedieningen per neusgat, per dag.

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar: Onder toezicht van de ouders.
1 tot 2 verstuivingen in elk neusgat, 2 tot 3 maal per dag. De tijdsduur tussen 2 toedieningen dient 8 tot 10 uur te bedragen.
Gebruik niet meer dan 3 toedieningen per neusgat, per dag. De laatste toediening kan voor het slapengaan gebeuren.

Het wordt aanbevolen om de laatste applicatie kort voor het slapengaan toe te dienen. De toegediende dosis mag niet overschreden worden, vooral niet bij kinderen en oudere personen. Otrivine mag niet langer dan 3 tot 5 dagen gebruikt worden.

Het is aan te raden een arts te raadplegen als de aandoening waarvoor uw kind Otrivine gebruikt niet duidelijk verbetert na 5 dagen behandeling of wanneer er zich nieuwe symptomen voordoen.

Opgelet met

 • Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen, of voor andere sympathicomimetische amines.- Geslotenhoek glaucoom.
 • Patiënten behandeld met MAOI, wegens het gevaar op een ernstige hypertensieve crisis.
 • Atrofische rhinitis.
 • Otrivine Sine Conservans mag niet worden gebruikt na transsfenoïdale hypofysectomie, noch na een ingreep via de neus of de mond waarbij de dura mater werd blootgelegd.

Otrivine Sine Conservans 0,5 mg/ml niet aan kinderen jonger dan 2 jaar mag worden toegediend.

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Otrivine neusspray mag gebruikt worden tot 6 maanden na eerste opening.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Algemeen

 • niet-allergische rhinitis (neusverkoudheid)
 • seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rhinitis
 • sinusitis (vergemakkelijkt eliminatie van secreties)
 • otitis media (als adjuvans voor de decongestie van de nasofarynx)

Farmacodynamische eigenschappenFarmacotherapeutische categorie: neusdecongestivum, ATC-code: R01A A07

Xylometazoline behoort tot de klasse van de sympathicomimetische amines. Het wordt in de neusholten toegediend waar het een vasoconstrictorisch effect heeft en zo tot decongestie leidt van het slijmvlies van neus en rhinofarynx. De ontzwelling is het gevolg van de stimulatie van alfa-receptoren ter hoogte van de neusmucosa. Xylometazoline vergemakkelijkt zodoende de ademhaling door de neus. Het effect van xylometazoline is reeds voelbaar na enkele minuten en kan tot 10 uur duren.

Xylometazoline wordt goed verdragen, ook door slijmvliezen die hevig reageren op elke vorm van agressie. Xylometazoline heeft geen invloed op de functie van het ciliaire epitheel.

Farmacokinetische eigenschappen De resorptie van xylometazoline door de neusmucosa is gering. Plasmaconcentraties van xylometazoline in de mens na lokale toediening in de neus liggen heel laag en dicht bij de waarnemingsgrenzen van de meest gevoelige methoden. Na inslikken kan een significante gastro-intestinale resorptie optreden. Het first-pass effect in de lever en de werking van het monoamine-oxydase reduceren evenwel de systemische concentraties in het bloed tot niet-significante waarden, behalve in geval van massieve inname bij kinderen (zie overdosering).

Symptomatische behandeling van korte duur (maximum 3 à 5 dagen) van neuscongestie bij bepaalde aandoeningen zoals:- niet-allergische rhinitis (neusverkoudheid) - seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rhinitis - sinusitis (vergemakkelijkt eliminatie van secreties) - otitis media (als adjuvans voor de decongestie van de nasofarynx)

Zoals alle neuspreparaten met een vasoconstrictor mag Otr

Bijwerking

Wanneer je lokaal xylometazoline gebruikt, kan je last krijgen van irritatie ter hoogte van de neus. Daarnaast kan je na langdurig gebruik (meer dan 5-7 dagen) een rebound effect vertonen. Dit wil zeggen dat je neus verstopt blijft door een teveel gebruik aan xylometazoline. Hierdoor zal je steeds meer xylometazoline nodig hebben om je neus vrij te krijgen.

In zeer zeldzame gevallen kunnen er systemische nevenwerkingen optreden zoals misselijkheid, hoofdpijn en een vertraging van het hartritme.
Opgelet: wanneer kinderen xylometazoline per ongeluk oraal inemen, kan dit leiden tot ernstige vergiftigingen.

Als je teveel last hebt van één van bovenvermelde nevenwerkingen of je ervaart een bijwerking waarover je je zorgen maakt, aarzel dan niet je arts te contacteren.

Voorzorgen!

Zwangerschap en borstvoeding
Als je zwanger bent of borstvoeding geeft, mag je xylometazoline niet gebruiken.

Alcohol en autorijden
Beide vormen geen probleem bij het gebruik van xylometazoline

Interacties
MAO-inhibitoren: bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met xylometazoline kan je bloeddruk zeer sterk stijgen.

Aandoeningen
Als je last hebt van een te hoge arteriële bloeddruk, hart- en vaataandoeningen, hyperthyroïdie, gesloten-hoek glaucoom, suikerziekte , feochromocytoom of een vergrote prostaat moet je extra voorzichtig omspringen met het gebruik van xylometazoline.
Bovendien moet je opletten bij patiënten die sterk reageren op adrenerge stoffen. Dit kan zich uiten in slapeloosheid en duizeligheid, beven, hartaritmiën of verhoogde bloeddruk.


 

Onze beste tips

Xylometazoline

Wat kan je er zelf aan doen?

 • Was regelmatig je handen om te voorkomen dat je anderen besmet en raak je neus zo weinig mogelijk aan.
 • Gebruik papieren zakdoeken.
 • Snuit altijd maar één neusgat tegelijkertijd. Leer je kind van zodra het mogelijk is om de neus te snuiten om op die manier gesnuif te voorkomen.
 • Drink veel. Zo houd je de slijmen dun.
 • Inhalatie van waterdamp kan verlichting geven. De ademhaling door de neus wordt bevorderd door stomen.
 • Verlucht regelmatig je huis,  werkplek en auto. Vooral afgesloten ruimten zijn bevorderlijk voor de overbrenging van virussen en microben.
 • Zorg voor een voldoende hoge vochtigheidsgraad in de (kinder)kamer. Als je de verwarming hebt aanstaan, bevestig je best een reservoir met water aan de radiator.
 • Een luchtbevochtiger met een paar druppels vluchtige olie (eucalyptus, menthol) kunnen verlichting geven.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is: xylometazoline.

De andere stoffen in dit middel zijn: natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
dinatriumfosfaat dodecahydraat
natriumchloride
dinatriumedetaat
gezuiverd water